Tags: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân

Tư Tưởng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Vấn Đề Quyền Con Người Trong Hiến Pháp Năm 2013

$18.99

Tư Tưởng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Vấn Đề Quyền Con Người Trong Hiến Pháp Năm 2013 Hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và chủ quyền của quốc...

Tư Tưởng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Vấn Đề Quyền Con Người Trong Hiến Pháp Năm 2013

Hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và chủ quyền của quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ. Hiến pháp là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật.
Trong suốt chặng đường hơn 70 năm lịch sử, Quốc hội đã thông qua 5 bản Hiến pháp. Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) với rất nhiều điểm mới, thể hiện bước ngoặt trong lịch sử lập hiến của nước ta. Hiến pháp năm 2013 vừa kế thừa, phát triển những giá trị cốt lõi, nền tảng của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), phản ánh được ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ phát triển mới.
Một trong những giá trị nổi bật trong Hiến pháp năm 2013 là đề cao giá trị cao quý, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó, chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có nhiều quy định được sủa đổi, bổ sung. Điều này cho thấy, Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, thể hiện pháp luật Việt Nam ngày càng phù hợp hơn với các điều ước quốc tế về quyền con người. Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 2013 đã tiếp tục khẳng định, phát triển quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ và phất triển đất nước.
Để góp phần làm rõ hơn tinh thần, nội dung của Hiến pháp năm 2013, đưa Hiến pháp vào cuộc sống, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hỗ trợ người đọc tìm hiểu và nghiên cứu về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện trong bản Hiến pháp năm 2013, đồng thời, cung cấp thêm một số luận cứ góp phần phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Recently Viewed Products